Kredyt w rachunku bieżącym

  • Finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Minimum formalności
  • Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

  • Kredyt przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności rolniczej
  • Okres kredytowania 12 miesięcy po spełnieniu określonych przez Bank warunków może być wydłużony na okres 36 miesięcy
  • Kwota kredytu ustalana indywidualnie na podstawie przeprowadzanych obrotów na rachunku bieżącym – max 20% rocznych obrotów na rachunku
  • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
  • Spłata kredytu jednorazowo
  • Posiadanie rachunku bieżącego minimum przez okres 6 miesięcy, od tego warunku można odstąpić po przeniesieniu rachunku bieżącego z innego banku
Regulamin 776.25K
Pobierz