Ład korporacyjny

Polityka ładu korporacyjnego 236.21K
Pobierz
Struktura organizacyjna Banku 657.93K
Pobierz
Oświadczenie zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 490.19K
Pobierz
Zasady polityki informacyjnej 207.08K
Pobierz
Ocena rady nadzorczej o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego w 2020 51.79K
Pobierz
Opis systemu kontroli wewnętrznej 130.53K
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019r. 10.98M
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2020r. 1.64M
Pobierz