Lokata Senior

Korzyści:

  •         Atrakcyjne, stałe oprocentowanie 5,3% na okres 24 miesięcy
  •         Lokata w wysokości od kwoty 5 000 zł do kwoty 50 000 zł
  •         Dostępna w Oddziałach Banku
  •         Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  •         Lokata dostępna dla Klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia posiadających w Banku rachunek ROR; 

 

Dodatkowe informacje:

Twoje środki finansowe ulokujemy bez żadnych opłat. Lokata Senior to sposób na inwestowanie wolnych środków finansowych, nie martwisz się o bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku. Lokata dostępna dla Klientów indywidualnych powyżej 60 roku życia, posiadających w Banku rachunek ROR, w przypadku rachunków wspólnych limit jednej lokaty obejmuje łącznie wszystkich współposiadaczy rachunku – warunek muszą spełniać wszyscy posiadacze. 

Lokata nieodnawialna. Klient może posiadać tylko 1 aktywną lokatę. Brak możliwości dopłat i wypłat z otwartej lokaty.

Środki zgromadzone na rachunku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Jak otworzyć rachunek lokaty?

Wystarczy odwiedzić jedną z placówek banku z ważnym dokumentem tożsamości.