Reklamacje, skargi, wnioski

Zasady składania i rozpatrywania reklamacji 407.94K
Pobierz
Załącznik nr 1 Formularz reklamacji - klient indywidulany 380.91K
Pobierz
Załącznik nr 2 Formularz reklamacji - klient instytucjonalny 382.70K
Pobierz
Załącznik nr 10 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta indywidualnego 831.63K
Pobierz
Załącznik nr 11 Formularz reklamacji dotyczący kart dla klienta instytycjonalnego 632.82K
Pobierz
Załącznik nr 12 Formularz reklamacji ubezpieczeniowej Generali 121.52K
Pobierz
Załącznik nr 12A Formularz reklamacji ubezpieczeniowe InterRisk 406.41K
Pobierz
Załącznik nr 14A Klauzula informacyjna 472.26K
Pobierz
Załącznik nr 14B Klauzula informacyjna 402.94K
Pobierz
Załącznik nr 14C Klauzula informacyjna 389.81K
Pobierz