Lokata Promocyjna 6 miesięczna

Korzyści:

  • Atrakcyjne, stałe oprocentowanie 5,40% na okres 6 miesięcy
  • Bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty
  • Dostępna w Oddziałach Banku
  • Dla Klientów Indywidualnych
     

Dodatkowe informacje:

Nie musisz posiadać w Banku konta osobistego a Twoje środki finansowe ulokujemy bez żadnych opłat. Lokata Promocyjna to sposób na inwestowanie wolnych środków finansowych, nie martwisz się o bezpieczeństwo środków zgromadzonych w Banku. Lokata odnawia się na kolejny taki sam okres na warunkach obowiązujących dla standardowych lokat z oprocentowaniem stałym obowiązującym w dniu odnowienia lokaty. Brak możliwości dopłat i wypłat z otwartej lokaty.

W przypadku likwidacji lokaty przed upływem terminu umownego oprocentowanie ustala się w wysokości oprocentowania dla rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Środki zgromadzone na rachunku objęte są gwarancją Bankowego Funduszu Gwarancyjnego.

 

Jak otworzyć rachunek lokaty?

Wystarczy odwiedzić jedną z placówek banku z ważnym dokumentem tożsamości.