Outsourcing

Zarząd  Banku Spółdzielczego w Poniecu informuje, że na podstawie Art.111b Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (tekst jednolity Dz.U. 2021, poz.2439 z późn.zm.), przedsiębiorstwem świadczącym usługi na podstawie umowy o powierzenie wykonywania czynności, które uzyskują dostęp do informacji chronionych tajemnicą bankową jest:

  1. Zakład Usług Informatycznych NOVUM Spółka z o.o. z siedziba w Łomży, 18-400 Łomża, ul. Spokojna 9A; Sąd rejonowy w Białymstoku, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; numer KRS 0000080302; NIP 718-002-68-19; REGON 450008792.
  2. F.U.H . "Sieci i Peryferia" Paweł Grzesik z siedzibą w Pile ul. Królowej Jadwigi 15, 64-920 Piła, wpisana do ewidencji działalności gospodarczej pod numerem 13943, posiadająca numery identyfikacji NIP 764-201-97-66, REGON 301653462