Ład korporacyjny

Statut Banku Spółdzielczego w Poniecu 422.98K
Pobierz
Polityka ładu korporacyjnego 236.21K
Pobierz
Zasady Polityki informacyjnej 513.61K
Pobierz
Polityka zarządzania konfliktami interesów 664.44K
Pobierz
Struktura organizacyjna Banku 657.93K
Pobierz
Oświadczenie Zarządu o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 490.19K
Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2022 55.85K
Pobierz
Ocena Rady Nadzorczej w zakresie stosowania Zasad Ładu Korporacyjnego w roku 2023 129.67K
Pobierz
Opis Systemu kontroli wewnętrznej 306.57K
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2019r. 10.98M
Pobierz
Informacja z zakresu profilu ryzyka i poziomu kapitału na dzień 31.12.2020r. 1.64M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31-12-2021 r. 12.40M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31-12-2022 r. 10.17M
Pobierz
Ujawnienie informacji wg stanu na 31-12-2023 r. 1.58M
Pobierz