Bank Spółdzielczy w Poniecu

ul. Kościuszki 12
64-125 Poniec
tel. (065) 57 29 900
fax (065) 57 29 908
email: bsponiec@bsponiec.pl

adres do e-doręczeń: AE:PL-35251-54688-TGDES-32

KOD SWIFT: GBWCPLPP

Inspektor Ochrony Danych:

W Banku został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych (IOD), z którym można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej

iod@bsponiec.pl lub pisemnie (na adres siedziby Banku)

Sprawdź placówki banku