Zarząd Banku

Mieczysław Dużałka Prezes Zarządu
Tomasz Maćkowiak Wiceprezes Zarządu
Jarosław Prus Wiceprezes Zarządu