Rada Nadzorcza

Andrzej Mirecki Przewodniczący Rady Nadzorczej
Tadeusz Fabiś Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Antoni Dembiński Sekretarz Rady Nadzorczej
Ewelina Skrzypczak Członek Rady Nadzorczej
Ryszard Giera Członek Rady Nadzorczej
Agnieszka Kleiber Członek Rady Nadzorczej
Jarosław Konieczny Członek Rady Nadzorczej
Stanisław Kraśner Członek Rady Nadzorczej
Marian Michałkowski Członek Rady Nadzorczej