RODO

Inspektor Ochrony Danych: iod@bsponiec.pl

Klauzula informacyjna 174.83K
Pobierz
Klauzula informacyjna-monitoring wizyjny 291.41K
Pobierz
Zasady dobrych praktyk RODO 11.09M
Pobierz
Polityka Ochrony Danych w Banku Spółdzielczym w Poniecu 264.23K
Pobierz