Ubezpieczenie gospodarstwa

Ubezpieczenie gospodarstwa

Generali Gospodarstwo Rolne to kompleksowe ubezpieczenie dla właścicieli gospodarstw rolnych. Obejmuje zarówno ubezpieczenia obowiązkowe, chroniące gospodarstwo w ograniczonym zakresie, jak i szereg ubezpieczeń dobrowolnych.

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych możesz uzupełnić o dobrowolne ubezpieczenie budynków rolniczych w ramach wariantu Rozszerzonego lub All Risks.

Do obowiązkowego ubezpieczenia OC Rolnika możesz wybrać dobrowolne ubezpieczenie rozszerzające ochronę o OC usług międzysąsiedzkich lub OC agroturystyki.

Główne zalety ubezpieczenia:

  • wariant All Risks dostępny dla budynków oraz mienia (poza zwierzętami)
  • dla zwierząt gospodarskich 2 warianty ubezpieczenia, w tym porażenie prądem
  • swobodne kształtowanie zakresu ubezpieczenia polegające na wyborze odpowiedniego wariantu dla konkretnego rodzaju budynków lub grupy mienia
  • Assistance i dodatkowe rozszerzenia odpowiedzialności przy ubezpieczeniu budynku mieszkalnego
  • rażące niedbalstwo i zapominalstwo w wariancie All Risks
  • stałe elementy w sumie ubezpieczenia budynku
  • dodatkowe klauzule przy ubezpieczeniu All Risks, np. sprzęt rolniczy od awarii lub ziemiopłody od rozmrożenia/zepsucia
  • nowe ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, z wyższym wiekiem przystąpienia – do 80. roku życia
  • zniżka za kompleksowość, im więcej ubezpieczeń dobrowolnych, tym taniej
  • gwarancja solidnej likwidacji szkód – Generali Agro to ekspert w ubezpieczeniach dla rolnictwa

Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się lub przyjdź do najbliższej placówki naszego Banku lub odwiedź stronę Ubezpieczenie budynków rolniczych, OC rolników - Ubezpieczenia Concordia Generali Agro