VISA business

Międzynarodową kartę płatniczą VISA business możesz otrzymać jeżeli posiadasz rachunek bieżący, który służy do przeprowadzania rozliczeń pieniężnych związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Do jednego rachunku, może być wydanych kilka kart osobom wskazanym przez posiadacza rachunku.

Korzyści:

  • swobodny dostęp do gotówki w bankomatach oznaczonych logo VISA w kraju i za granicą
  • bezpłatna wypłata gotówki z sieci bankomatów SGB i BPS
  • Wygodne i bezpieczne narzędzie płatnicze dla firmy, bez konieczności noszenia gotówki
  • stała kontrola finansów - możliwość sprawdzenia w każdej chwili dostępnych środków w bankomacie SGB oraz za pośrednictwem bankowości elektronicznej
  • Możliwość płatności kartą w internecie – bezpiecznie dzięki usłudze 3D-Secure
  • Minimum formalności przy wydaniu karty

Karta VISA business wydawana jest do rachunku bieżącego lub pomocniczego na okres 4 lat. Po tym czasie zostaje automatycznie wznowiona bez konieczności składania nowego wniosku. 

Ilość wydanych kart do rachunku oraz limity kwotowe ustalane są indywidualnie.

Taryfa prowizji i opłat 1.12M
Pobierz
Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych 796.96K
Pobierz
Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zał. 2 303.61K
Pobierz
Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zał. 3 259.80K
Pobierz
Regulamin rachunków bankowych dla Klientów instytucjonalnych zał. 4 227.07K
Pobierz