Agrokredyt

 • Finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Minimum formalności
 • Odsetki naliczane tylko od wykorzystanej kwoty kredytu

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

 • Finansowanie bieżącej działalności gospodarstwa
 • Okres kredytowania 36 miesięcy
 • Posiadanie gospodarstwa rolnego o powierzchni min 3 ha
 • Kwota kredytu nie powinna przekraczać 50% wartości użytków rolnych wyliczonych na podstawie średnich cen GUS – max 1 mln zł
 • Obowiązkowy wpływ na rachunek bieżący rolnika płatności obszarowych
 • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco oraz hipoteka na nieruchomości
 • Spłata kredytu jednorazowo
 • Posiadanie rachunku bieżącego minimum przez okres 6 miesięcy, od tego warunku można odstąpić po przeniesieniu rachunku bieżącego z innego banku
Regulamin 776.25K
Pobierz