Kredyty z dopłatami ARiMR

 • Finansowanie szerokiego zakresu przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Minimum formalności
 • Długi okres kredytowania

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

 • Kredyt przeznaczony na zgodnie z zasadami określonymi dla poszczególnych linii kredytowych
 • Kredyt przeznaczony dla rolników prowadzących gospodarstwo rolne lub działy specjalne produkcji rolnej
 • Okres kredytowania do 15 lat z możliwością zastosowania karencji do 24 miesięcy
 • Kwota kredytu ustalana indywidualnie na podstawie oceny potrzeb prowadzonej działalności
 • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
 • Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie przedstawionych rachunków
 • Udział własny w wysokości minimum 20% poniesionych nakładów inwestycyjnych ( z wyłączeniem spłaty kredytów inwestycyjnych w innych bankach
 • Spłata kredytu jednorazowo, w ratach równych lub malejących
 • Szczegóły znajdziesz na stronie Agencji http://www.arimr.gov.pl/pomoc-krajowa/kredyty-preferencyjne-od-2015-r.html 
Regulamin 776.25K
Pobierz