Kredyt unijny SGB

 • Finansowanie szerokiego zakresu przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Atrakcyjne warunki oprocentowania i prowizji
 • Minimum formalności
 • Długi okres kredytowania

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć z udziałem dotacji z zagranicznych funduszy pomocowych, pomostowe finansowanie części podlegającej dotacji
 • Kredytowane są wszystkie koszty kwalifikowane i niekwalifikowane
 • Okres kredytowania do 15 lat
 • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
 • Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie przedstawionych rachunków, faktur związanych z realizowanym przedsięwzięciem
 • Udział własny w wysokości minimum 20% poniesionych nakładów inwestycyjnych, w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania 100% poniesionych nakładów inwestycyjnych
 • Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach równych, malejących
Regulamin 776.25K
Pobierz