Kredyt inwestycyjny

 • Finansowanie szerokiego zakresu przedsięwzięć związanych z prowadzoną działalnością rolniczą
 • Szybka decyzja kredytowa
 • Minimum formalności
 • Długi okres kredytowania

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

 • Kredyt przeznaczony na finansowanie nakładów inwestycyjnych, modernizację, zwiększenie majątku trwałego, spłatę kredytów inwestycyjnych w innych bankach, refinansowanie do 80% poniesionych nakładów inwestycyjnych w ciągu ostatnich 12 miesięcy, zakup gruntów rolnych
 • Okres kredytowania do 25 lat z możliwością zastosowania karencji do 12 miesięcy
 • Kwota kredytu ustalana indywidualnie na podstawie oceny potrzeb prowadzonej działalności
 • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
 • Uruchomienie kredytu jednorazowo lub w transzach na podstawie przedstawionych rachunków
 • Udział własny w wysokości minimum 20% poniesionych nakładów inwestycyjnych ( z wyłączeniem spłaty kredytów inwestycyjnych w innych bankach), w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość sfinansowania 100% poniesionych nakładów inwestycyjnych
 • Spłata kredytu jednorazowo, w ratach równych lub malejących
Regulamin 776.25K
Pobierz