Gwarancja bankowa

  • Szybka decyzja
  • Minimum formalności
  • Wzrost wiarygodności Firmy

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

  • Gwarancja zabezpiecza zobowiązania wynikające z prowadzonej działalności min.: dobre wykonanie zadania lub kontraktu, zapłatę z tytułu rękojmi lub udzielonej gwarancji, przetargową, z tytułu zwrotu zaliczki, celną, spłat kredytu
  • Okres ważności gwarancji wynika ze złożonego zlecenia lecz nie może być dłuższy niż zawarty kontrakt miedzy zleceniodawcą a beneficjentem
  • Kwota gwarancji wynika z zawartego kontraktu, umowy lub oferty przystąpienia do przetargu
  • Zabezpieczenie gwarancji ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
  • Warunkiem otrzymania gwarancji jest posiadanie aktywnego rachunku bieżącego od minimum 6 miesięcy
Regulamin 776.25K
Pobierz