Kredyt nawozowy

  • Finansowanie bieżących potrzeb prowadzonej działalności
  • Szybka decyzja kredytowa
  • Minimum formalności
  • Możliwość wcześniejszej spłaty kredytu bez dodatkowych kosztów

O szczegóły zapytaj w Oddziale.

  • Kredyt przeznaczony na zakup środków do produkcji rolnej
  • Okres kredytowania 12 miesięcy
  • Kwota kredytu ustalana indywidualnie nie może przekraczać równowartości 1600 zł/1 ha posiadanych lub użytkowanych na podstawie pisemnej umowy użytków rolnych
  • Zabezpieczenie kredytu ustalamy indywidualnie z Klientem, każdorazowo standardowym zabezpieczeniem jest weksel własny in blanco
  • Spłata kredytu jednorazowo lub w ratach, odsetki płatne kwartalnie
  • Udokumentowanie wykorzystania 80% kwoty kredytu w terminie do 2 miesięcy od dnia pobrania środków
Regulamin 776.25K
Pobierz